Köpvillkor

1. Köp

 

Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Herbaspecialisten.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

2. Pris

I priserna ingår moms med [12% eler 25%]. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Herbaspecialisten.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt

En fraktkostnad tillkommer på priset om den totala ordern inte överstigen 500 kr. 

4. Betalningsvillkor

Kortbetalning
Betala med VISA eller MasterCard eller Paypal, Paysonfaktura.

Alla uppgifer om våra konsumenter och deras köp och betalningar behandlas konfidentiellt.

5. Leveranser 

Varor som finns i lager skickas normalt inom [3] arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Paketen levereras till ett utlämningsställe nära kunden.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7.Transportrisken 

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods

 

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. 

9.Ångerrätt och Öppet köp

 

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig. Herbalifes regler är full returrätt inom 30 dagar från köp, kunden betalar frakten.

10. Reklamationer

 

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. 

Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.


11. Återbetalningar 

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår.  Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12.Reservation

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra  
leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs 
mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/


Top