Policy för att hantera dina uppgifter

 


Vi värnar om din integritet. Därför vill vi redogöra i detalj för de riktlinjer och rutiner som vi har antagit för att skydda din integritet, så att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter som du anförtror åt oss och förstå hur vi administrerar dina personuppgifter för att erbjuda dig bästa möjliga produkter, tjänster och upplevelser.

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla dina önskemål och ge dig bättre service. Vi förmedlar inte dina personuppgifter till någon utomstående tredje part.

Vi kommer endast att skicka materiel till dig som du har angett att du vill ha, och vi respekterar dina önskemål om att inte erhålla information.

Vi följer noggranna rutiner för att skydda dina personuppgifter och är särskilt försiktig med att skydda uppgifter som du lämnar till oss.


Top